Via de applicatie van Gribb kun je geboortes eenvoudig vastleggen én worden deze direct doorgegeven aan de database van Gribb.

Melkgeitenhouders en schapenhouders in Nederland zijn verplicht een geboorteregister bij te houden voor een mogelijke controle van RVO en/of NVWA.

Als melkgeitenhouder met 50 melkgeiten of meer meld je een geboorte binnen 7 kalenderdagen. Als houder van schapen en overige geiten meld je de geboorte binnen 6 maanden.

Als je een geboorte meldt via de applicatie van Gribb, zal deze automatisch worden vastgelegd in het I&R-systeem.

Een geboortemelding vastleggen

Open de Gribb-app. Ga onder Taken naar Voortplanting en tik vervolgens op Voortplanting.

  • Kies voor Geboorte als de moeder bekend is, en voor Geboorte zonder moeder als de moeder niet bekend is.

  • Tik op Zoek op nummer en vul het nummer van het moederdier in. Bij de optie Geboorte zonder moeder wordt deze stap automatisch overgeslagen.

  • Tik nu rechtsboven op datum om de geboortedatum aan te passen.

  • Meld je een Geboorte (dus met moeder bekend) kun je door op Aantal doodgeboren te tikken eventueel doodgeboren lammeren registreren.

  • Tik op Handmatig selecteren en zoek naar het nummer van het lam dat je wil registreren. Tik het juiste nummer aan. Vervolgens krijg je onderstaand scherm te zien waar je het geslacht van het lam kan invullen.


Wil je ook het gewicht van het lam registreren? Lees dan hier hoe je dit kan doen.


  • Wil je meerdere lammeren registreren bij dezelfde moeder, of meld je een Geboorte zonder moeder? Herhaal dan de bovenstaande stap.

  • Alle lammeren geregistreerd? Druk op Opslaan en de registratie is gelukt!

Heb je het antwoord gevonden?