Er zijn verschillenden soorten meldingen die je doorgeeft in het Identificatie- en registratiesysteem (I&R).

Bijvoorbeeld:

 • geboortemelding bij de geboorte van een lam

 • aanvoermelding wanneer je een schaap/geit koopt of verplaatst naar een andere locatie

 • afvoermelding wanneer je schaap of geit verkoopt, laat slachten of verplaatst naar een andere locatie

 • importmelding als je een schaap of geit importeert vanuit het buitenland

 • exportmelding als je een schaap of geit exporteert naar het buitenland

 • slachtmelding als een schaap of geit wordt geslacht (voor slachterijen en slagers)

 • doodmelding als een dier dood is gegaan

 • vermissingsmelding als een dier niet meer op het bedrijf is en ook niet bekend is waar het dier wel verblijft

 • diervlagmelding bij melding van Q-koortsvaccinatie

 • merkblokkademelding, vervangend merkmelding, merkoverdrachtmelding of tijdelijke merkmelding

In het I&R-systeem geeft u verschillende soorten meldingen door. Ga hiervoor naar mijn.rvo.nl en klik op Inloggen op mijn.rvo.nl. Ga naar de pagina schapen en geiten melden. Hier staat onder Direct regelen de link naar I&R. Klik op Schapen Aan- en afmelden of Geiten Aan- en afmelden om het programma te starten.

Type melding

Situatie

Actie

Geboorte

Dier geboren

Binnen 6 maanden na de geboorte melden.

Aanvoer

Dier aangevoerd op het bedrijf

Binnen 7 kalenderdagen na de aanvoer melden.

Afvoer

Dier afgevoerd van het bedrijf

Binnen 7 kalenderdagen na de afvoer melden.

Import

Dier aangevoerd vanuit het buitenland

Binnen 7 kalenderdagen na de import melden.

Export

Dier afgevoerd naar het buitenland

Binnen 7 kalenderdagen na de export melden.

Dood

Dier dood gegaan

Binnen 7 kalenderdagen na de dood melden.

Vermissing

Dier vermist

Binnen 7 kalenderdagen na vermissing melden.

Diervlag Q-koorts

Dier vaccineren tegen Q-koorts

Binnen 7 dagen na de vaccinatie en uiterlijk 31 juli melden. Vaccineert u het dier op 31 juli? Registreer dit dan dezelfde dag. Dit geldt alleen bij verplichte registratie.

Merkblokkade

Merk onbruikbaar of vermist

Doorgeven merkblokkademelding.

Vervangend merk

Dier heeft een merk verloren

Doe een vervangend merk bij het dier in. Geef een vervangend merkmelding door.

Merkoverdracht

Merk(en) verkocht of aan andere houder gegeven

Doorgeven merkoverdrachtmelding.

Tijdelijk merk

Dier heeft één merk verloren en gaat naar het slachthuis

Breng een tijdelijk merk in bij het dier en doe een Tijdelijk merkmelding. Het dier mag u dan afvoeren naar een slachthuis, eventueel via een verzamelplaats. Met een tijdelijk merk mag een dier niet naar een andere houder of weg voor export.

Geslachte schapen en geiten

Gaat een schaap of geit naar de slachterij dan doe je zelf een afvoermelding en het slachthuis een slachtmelding in I&R.

Melding door het slachthuis

Een slachtmelding wordt alleen door het slachthuis geplaatst. Deze melding moet binnen 7 kalenderdagen na de slacht zijn gedaan.

Afvoer naar Rendac

Meldt u een schaap of geit dood in I&R? Vergeet dan niet om Redac te bellen, zodat zij het dode dier ophalen. Rendac geeft de doodmelding niet door aan I&R.

Importmelding

Import uit EU land

Als je schapen of geiten hebt geïmporteerd, meld je deze dieren binnen 7 dagen aan in I&R. Je geeft aan dat je de houder bent.

Import uit niet EU land

Importeer je schapen of geiten uit landen buiten de Europese Unie? Houd dan rekening met het volgende:

 • Geef de dieren op het bestemmingsadres binnen 3 werkdagen een Nederlands oormerk. Gebruik hiervoor uw eigen vrije oormerken.

 • Meld de dieren aan in het Identificatie & Registratiesysteem (I&R) met een importmelding.

 • Geef bij de importmelding het oorspronkelijke oormerk en het nummer van het nieuwe Nederlandse oormerk van het dier door.

Gaan de dieren rechtstreeks naar een slachthuis en worden ze binnen 5 werkdagen geslacht? Dan hoef je de dieren geen ander oormerk te geven.

Ga voor meer informatie naar de pagina import schapen en geiten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit.

Q-koortsvaccinatie

Heb je schapen of geiten die je moet vaccineren tegen Q-koorts? Een Q-koortsvaccinatie registreer je in I&R met een diervlagmelding. Deze melding moet je binnen 7 dagen en uiterlijk voor 1 augustus registreren. Vaccineer je het dier bijvoorbeeld op 31 juli, dan moet je dit direct registreren. Je hebt dan geen 7 kalenderdagen de tijd om te registreren.

Wijzigingen in het merk

 • Soms verliest een schaap of een geit een merk. Dan doe je er een vervangend merk in. Je meldt dit met een vervangend merkmelding aan I&R.

 • Gaat het dier naar de slacht en heb je een oormerk vervangen door een tijdelijk rood merk? Dan doe je een tijdelijk merkmelding.

 • Een merk kan ook onbruikbaar of vermist zijn. Dat meld je met een merkblokkademelding.

 • Wijzigingen in het gebruik van de merken meld je ook in I&R. Je hebt bijvoorbeeld merken aan een andere houder gegeven of verkocht. Dan doe je een merkoverdrachtmelding aan I&R.

Op tijd melden

Een geboortemelding doet u binnen 6 maanden na de geboorte. Verlaat het dier eerder de locatie of verplaatst u het eerder over de openbare weg? Doe dan de geboortemelding voor de verplaatsing.

Andere meldingen dan een geboorte doet u binnen 7 kalenderdagen na de gebeurtenis. Heeft u een dier aangevoerd op het bedrijf en verlaat deze het bedrijf binnen 7 kalenderdagen? Doe dan de aanvoermelding in I&R voordat u het dier afvoert.

Te laat

De dag van de gebeurtenis is altijd dag 0. De melding moet dan uiterlijk de 7e kalenderdag binnen zijn.

Tot 112 dagen na de datum van gebeurtenis mag u zelf de melding doorgeven. Doet u dit niet binnen die tijd? Dan doen wij dit voor u en moet u voor iedere te late melding betalen. De tarieven voor zelf melden of het laten plaatsen van een melding door ons staan op de pagina Tarieven schapen en geiten.

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren/dieren-registreren/schapen-en-geiten/wat-en-wanneer-melden


Heb je het antwoord gevonden?