Als je een melding doet in het Identificatie en Registratiesysteem (I&R), dan worden deze gegevens gecontroleerd. Zijn er fouten gevonden, dan staan ze direct op de startpagina in het blok Inconsistente meldingen of Signaleringen. Er staat ook bij wat je moet doen.

Zelf meldingen controleren

Controleer regelmatig de status van jouw meldingen in I&R. Je kunt dan op tijd fouten herstellen. Je bent zelf verantwoordelijk voor jouw registratie. Ook als je iemand anders gemachtigd hebt om de meldingen voor je te doen. Dit geldt ook als je meldt via een managementpakket.

Stallijst en bedrijfsregister

Wil je een overzicht van jouw registratie? Hier kun je lezen hoe je een stallijst download, of aanpast om een eigen persoonlijke stallijst te maken.

Wijzigen binnen een half jaar

Alle meldingen kun je wijzigen binnen een half jaar na de melddatum. Ook de meldingen met een definitieve status. Na deze periode kun je een melding alleen nog schriftelijk herstellen of intrekken.

Wil je een melding schriftelijk herstellen of intrekken, dan ontvangen wij graag een ondertekende brief van jou. Melding wijzigen? Geef het aan ons door, wij zullen het voor je regelen.

Overzicht maatregelen en meldingen

Wij controleren alle meldingen van schapen en geiten. Wordt er bij deze controles een afwijking gevonden? Dan kunnen we een dierblokkade opleggen. Voor dat dier geldt dan een aan- en afvoerverbod. Je ontvangt hiervan een Overzicht Maatregelen en Meldingen I&R. Bij elke maatregel staat hoe je de melding zelf kunt herstellen.

Herstellen binnen 21 dagen

Krijg je een Overzicht Maatregelen en Meldingen? Je hebt dan 21 dagen de tijd om zelf de melding te herstellen. Als je niet op tijd herstelt, doen wij dit. Hiervoor brengen wij kosten in rekening.

Maatregel opgelost

Is de melding hersteld en daardoor de dierblokkade opgeheven? Je krijgt hiervan geen bericht van ons. In I&R kun je zelf bekijken of de blokkade is opgeheven.

Bron: https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/dieren-houden/identificatie-en-registratie-dieren/schapen-en-geiten/controle-en-herstellen-meldingen

Heb je het antwoord gevonden?